Middagsymposium


30 mei 2017


Bildung.city | Amsterdam

Jeugdbeleid, Jeugdhulp en Jongerenwerk

Sinds de jeugdzorg is gedecentraliseerd naar de gemeenten denken deze na over een andere invulling van hun jeugdbeleid. Een probleem is dat veel beleidsmakers en bestuurders zich met hun innovaties beperken tot het huidige speelveld. Daarmee verkleinen ze hun kansen op succes. Maslov zou dit typeren als ‘bewust onbekwaam’.

Nederlandse gemeenten moeten nieuw beleid maken. Er zijn internationaal zeven geaccepteerde manieren om nieuw beleid te maken. Naast onder andere een Engelse, Canadese, Amerikaanse en Nederlandse manier is de Japanse manier de meest goedkope en succesvolle manier, waarbij naar oplossingen in het buitenland wordt gekeken. Japanse bedrijven als Sony en Toyota zijn er groot mee geworden. Het wordt tijd dat we er op uittrekken.

Het jeugdbeleid in Nederland concentreert zich vooral op de jeugdhulp. Voor de andere Europese landen is de vrije tijd van jeugdigen hét aanknopingspunt voor hun beleid voor kinderen en jongeren. In Duitsland wordt het belang benadrukt van Bildung (ten opzichte van Ausbildung), in de Verenigde Staten richt het beleid zich vooral op Social and Emotional Learning, en voor de EU en de Raad van Europa staat in het jeugdbeleid niet-formeel leren centraal. De gelijkenissen zijn niet toevallig. Daar liggen immers de grootste kansen voor een effectiever en duurzaam gemeentelijk jeugdbeleid.

Als we naar Nederland kijken, speelt het jongerenwerk zich voor een belangrijk deel af in de vrije tijd van jeugdigen. Het is wel jammer dat het jongerenwerk geen structurele verbindingen heeft met Europese clubs waar beleidservaringen en kennis kunnen worden gehaald. Nederlandse gemeenten zouden op deze manier een effectieve transformatie op een presenteerblaadje aangeboden krijgen.

Het Nederlandse jeugdstelsel heeft de belangrijkste motor voor verandering, het derde milieu, tot nu toe weinig gebruikt. Dit is een bestuurlijke weeffout die kan worden hersteld. Het pleidooi van René Clarijs om het jongerenwerk te verbreden naar een stevig derde milieu-beleid dient in dit licht te worden bezien.

 
Voor wie?
Deze bijeenkomst is bedoeld voor o.a.: burgemeesters, wethouders, beleidsambtenaren, bestuurders, transitiemanagers, medewerkers van organisaties voor jongerenwerk en jeugdhulp en hbo-docenten.

 

Toegangsprijs
Prijs voor deelname aan dit middagsymposium bedraagt  € 149,- excl. btw. U ontvangt hierbij een exemplaar van Verbreed jongerenwerk t.w.v. € 26,90, consumpties en borrel na afloop. Let op, er zijn maximaal 70 plaatsen beschikbaar.

 

Aanmelden & annuleren 
Voor dit symposium dient u zich vooraf online aan te melden via de website, u ontvangt daarvoor een factuur. Op uw inschrijving zijn de algemene voorwaarden van Logacom van toepassing. Als u wilt annuleren dan dient dit altijd per email of aangetekend schrijven te geschieden. De vier verschillende termijnen voor gedeeltelijke creditering van de deelnamekosten kunt u teruglezen in artikel 7 van de algemene voorwaarden.